Narodziny Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego

Artystyczny logotyp Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego Artystyczny logotyp Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego Artur Smerkowski

Podczas towarzyskiego spotkania w gronie znajomych, przy wspólnym śpiewaniu, wspominano Towarzystwo Śpiewacze „Echo”, działające w Jędrzejowie w okresie międzywojennym i jeszcze kilka lat po drugiej wojnie światowej. Towarzystwo Śpiewacze „Echo” to był w Jędrzejowie pierwszy chór świecki, nie związany z parafiami ani z grupami zawodowymi. Do dziś wspominana jest jego kulturotwórcza działalność i liczne sukcesy.

Pomysł powołania stowarzyszenia sympatyków muzyki, ludzi śpiewających i muzykujących, upowszechniających kulturę muzyczną w Jędrzejowie pojawił się już dawno i stopniowo zaczynał nabierać kształtów, przybywało osób zainteresowanych. W dniu 30 czerwca 2013 roku zebrało się już kilkanaście osób, które jako grupa inicjatywna utworzyło Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne, mające promować, wspierać oraz aktywizować środowiska tworzące muzykę i kulturę w naszym mieście. Za najważniejszy punkt działania przyjęto utworzenie Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego. Rozpoczęła się „praca u podstaw”. Wybrany zarząd przygotował wymagane dokumenty do rejestracji Jędrzejowskiego Towarzystwa Muzycznego i równolegle prowadził rozmowy z Burmistrzem - Panem Marcinem Piszczkiem – który od początku wspierał inicjatywę powstania chóru i stowarzyszenia. Była obawa, czy zgłosi się wystarczająca liczba osób dobrze śpiewających, aby powstał chór mieszany na odpowiednim poziomie. W mieście rozklejono plakaty o naborze do chóru miejskiego, uruchomiono prywatne kontakty, rozdano ulotki i zaplanowano pierwsze spotkanie pod koniec wakacji. Okres wakacji stanowił przygotowanie do rozpoczęcia działalności Stowarzyszenia i pracy chóru. Chór znalazł swoją siedzibę w Centrum Kultury w Jędrzejowie. Dyrygentem i kierownikiem chóru szczęśliwie zgodziła się zostać Pani Małgorzata Banasińska - Barszcz, absolwentka warszawskiej Akademii Muzycznej, chórmistrz, mająca duże zawodowe doświadczenie. W tym roku Chór Akademicki Politechniki Świętokrzyskiej, którego jest założycielem i dyrygentem, świętował piętnastolecie pracy, owocującej wieloma sukcesami artystycznymi. Pani Dyrygent jest osobą o wielkiej pasji muzycznej. Swoim profesjonalizmem, dobrą energią i humorem zdobyła serca wszystkich chórzystów.

W dniu 26 sierpnia 2013 roku zebrało się w Centrum Kultury około 30 osób chcących śpiewać w nowo powstającym chórze, spotkanie miało charakter informacyjno–organizacyjny. Już tydzień później, w dniu 2 września 2013 roku odbyła się pierwsza, historyczna próba chóru, poprzedzona przesłuchaniem kandydatów. Tę datę można przyjąć za dzień powstania Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego. Na kolejną próbę przybyli powitać chórzystów: Burmistrz Jędrzejowa – Marcin Piszczek i Dyrektor Centrum Kultury – Józef Straszak. Życząc chórowi wytrwałości i sukcesów Panowie zadeklarowali opiekę i pomoc.

Jędrzejowskie Towarzystwo Muzyczne zyskało osobowość prawną 18 września 2013 roku.

Pierwszy publiczny występ chóru miał miejsce w dniu 11 listopada 2013 roku, podczas Mszy Świętej za Ojczyznę w kościele pw. Trójcy Świętej w Jędrzejowie.

 


Przyjaciele i Sponsorzy Jędrzejowskiego Chóru Miejskiego